PRIMER DERMATITISA PRI DEKLICI 1

PRED TERAPIJO
PO KONČANI TERAPIJI

PRIMER DERMATITISA PRI DEKLICI 2

PRED TERAPIJO
PO KONČANI TERAPIJI