Primer 1 – pred terapijo in po njej

  

 

Primer 2 – pred terapijo in 4 mesece po terapiji

Primer 3 – pred terapijo, po treh obiskih in po terapiji

   

Primer 4 – pred terapijo in po terapiji

 

Primer 5 – pred terapijo in po terapiji

Primer 6 – pred terapijo in po terapiji

Primer 7 – pred terapijo in po terapiji

Primer 8 – pred terapijo in po terapiji

Primer 9 – pred terapijo in po terapiji

  

Primer 10 – pred terapijo in po terapiji